Nova Posts

Ajatuksia työelämästä

Jatkuva oppiminen

Minna Vainio
December 2020 — 530 views YAMK turkuamk tutkintokoulutus

Innovaatiot ja liiketoiminnan kehittäminen

Minna Vainio
February 2020 — 717 views innovaatiot kouluyhteistyö turkuamk tutkimusyhteistyö uniturku yritysyhteistyö

Itsensä strateginen johtaminen

Minna Vainio
January 2020 — 938 views turkuamk työelämätaidot uniturku urasuunnittelu

Miten meitä motivoidaan?

Minna Vainio
December 2019 — 895 views työmotivaatio DISC johtamisviestintä turkuamk työhyvinvointi uniturku