Nova Posts

Ajatuksia työelämästä

Jatkuva oppiminen

Minna Vainio
December 2020 — 458 views YAMK turkuamk tutkintokoulutus