Itsensä strateginen johtaminen

Minna Vainio

Kirjoittaja on opintovapaalla Turun yliopiston yliopistonlehtorin tehtävästä ja opiskelee ylempää AMK-tutkintoa liiketoiminnan kehittämisen alalta. 

Tämä kirjoitus on muokattu opintojakson Strateginen johtaminen ajatuksista.

Eikö meidän kaikkien tavoitteena ole järkevä, tietoinen asioiden ohjaaminen ja tilanteisiin sopeutuminen päämäärättömän ajelehtimisen sijaan? Tätä voidaan soveltaa vaikkapa ura- ja koulutusvalintoihimme tai elämään yleensä. Yhden määritelmän mukaan tuo edellä mainittu on strategista johtamista.

Strategia on valintoja, joissa pyrkimyksenä on päästä nykytilasta tavoitetilaan. Jorma Ollilan on näin kerrottu joskus sanoneen.

Strategian suunnittelua ja toteutusta ohjaa visio eli tavoitetila. Missä haluaisin olla vaikkapa kymmenen vuoden päästä? Strategian suunnittelussa tehdään valintoja, mutta strategialla myös ohjataan valintoja matkan varrella. Valinnat helpottuvat, jos voidaan tukeutua strategiaan eli miettiä, ohjaako tämä päätös kohti tavoitetta vai siitä poispäin. Ellei ole visiota, ei ole suuntaa. Suunnan löytymisessä on myös tärkeää tietää, mikä on sijainti lähtöhetkellä. Ilman nykytilan määrittelyä ei voi ennustaa, miten pitkä matka on kuljettavana. 


Strateginen suunnittelu on tärkeää, mutta suunnitelma tarvitsee myös toteutuksen.

 "Planning without action is futile, action without planning is fatal"  (am. sanonta)


Strategisten valintojen lisäksi tarvitaan toimintaa. Strategian onnistumiseksi tarvitaan toteutussuunnitelma sekä resursseja. Mihin omat voimavarani riittävät? Millaista taloudellista panosta tarvitaan? Ketä ja mitä tarvitaan toiminnan toteuttamiseen? Itsensä strateginen johtaminen vaatii siis myös toimintaympäristön analyysiä ja yhteistyötä muiden kanssa.

Strategisessa suunnittelussa pyritään ennakoimaan muutoksia. Kaikkia muutoksia ei voi ennakoida, joten ennakoimattomat muutokset matkan varrella saattavat muuttaa suunnitelmia. Sanotaan, ettei mikään ole niin varmaa kuin epävarmuus (tai muutos). Se mihin päädytään voi olla jotain muuta kuin alkuperäinen tavoitetila. Maailma muuttuu ja me muutumme, joten huolella suunniteltukaan strategia ei välttämättä ole toteutunut strategia. Strategisia muutoksia voi ja pitääkin tehdä, mutta muutosten tulisi olla järkeviä ja tietoisia valintoja. Uusi visio ja tavoitetila on aina jossain tulevaisuudessa. Valmiita emme ole koskaan.