• Työnhakuvalmennus ja

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Nova Talent tarjoaa yrityksille muutosturva- ja kuntouspalveluja työelämän muutostilanteissa

Autamme työelämän murroksessa

Työnhakuvalmennukset ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut

TYÖNHAKUVALMENNUS

Nova Talent tarjoaa räätälöityjä työnhakuvalmennuksia erilaisiin työelämän murroskohtiin. Yrityksissä voi tulla tilanteita,   jossa tarvitaan tukea uudelleenkouluttautumiseen tai -työllistymiseen.  Toteutamme muutosturvalmennusta niin yksilövalmennuksena kuin ryhmävalmennuksenakin. Koulutusten sisällöt muokataan tarpeen mukaan ryhmälle sopiviksi. Koulutukset voidaan järjestää myös osittain tai kokonaan verkossa. Nova Talentin kouluttajilla on vahva asiantuntemus moderniin työhakuun liittyvistä prosesseista, koulutusjärjestelmän eri vaihtoehdoista ja työllistymistä tukevista palveluista.

 Työnantaja - laataa tästä muutosturvaopas


Koemme tärkeäksi ihmisen aidon kohtaamisen tilanteessa, joka nostaa henkilön stressitasoa uuden elämäntilanteen edessä. Nova Talentin koulututtajilla oikeanlainen koulutustausta ja elämäkokemus kohdata erilaisia yksilöitä oppijoina, opastaa heitä uusille työelämän poluille.


Toimintamme perustuu AINA luottamukseen ja vastuullisuuteen. 

Työnantaja - kysy tarjous työnhakuvalmennuksesta


Valmennuksen teemoja voivat olla:

  • Työnhaun dokumentit

  • Työnhakukanavat ja piilotyöpaikat

  • Verkostojen hyödyntäminen työnhaussa

  • Video CV:n suunnittelu ja -toteutus

  • Työantajan odotukset uudelle työntekijälle 

  • Työnantajan kohtaaminen työnhakutilanteessa

  • Puhelinkeskusteluun tai työhaastatteluun valmistautuminen

  • Alanvaihto ja uudelleenkoulutus uramahdollisuutena

  • Oman osaamisen kartoittaminen ja DISC-henkilöanalyysin hyödyntäminen työnhaussa

  • Työkyvyn ja työmotivaation hahmottaminen ja niiden merkitys työnhaussa


AMMATILLINEN KUNTOUTUS

Nova Talent tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluja.  Ammatillinen kuntoutus voi olla ajankohtainen tilanteessa, jossa haasteena voi olla työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. Haasteet voivat olla sairauden tai työtapaturman aiheuttamia. Tosiasia on että yksilö tarvitsee tukea ja valmennusta työssä pysymiselle tai työelämään paluuseen. Kuntouksessa voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan kartoittaa uusia työuria uuteen ammattiin. Työkaluina voivat olla esimerkiksi työkokeilu, työelämävalmennus tai  uudelleenkoutus. 

Kuntoutusprosessin aloittamiseksi yksilön on hyvä keskustella oman työterveslääkärin ja työnantajan kanssa työkuntoutumisen mahdollisuuksista. Käytännössä työelmäkuntoutuksen aloittaminen edellyttää toimeksiantoa työnantajan työeläkevakuutusyhtiöltä. 

Toimintamme perustuu yksilön aitoon kohtaamiseen uudessa työelämän murrostilanteessa. Kohtaamisen tavoitteena on yksilön kunnioittaminen, luottamuksen rakentaminen ja kyky kuunnella yksilön tarinana. 

Nova Talent kuuluu KuntoutuNET -verkostoon. Työeläkevakuutusyhtiöt ovat akreditoineet verkostossa olevat palveluntuottajat, Nova Talent Oy toimii yhtenä palveluntuottajana. Yrityksen edustajana voit esittää työeläkeyhtiöllesi toivomuksen käyttää yksilöllisiä Nova Talent -työeläkekuntoutuksen palveluja.


Haluan lisätietoa työeläkekuntoutuksesta