KOKEMUKSIA VAIHTO-OPISKELIJASTA

Vaihto-opiskelija yrityksessämme oli positiivinen kokemus *

Työyhteisömme hyötyi kokemuksesta *

Kuvaile omin samoin konkreettinen hyöty tai oppi, mitä kokemus antoi työyhteisölle/yksilöille *

Opiskelija oli aktiivinen ja oma-aloitteinen *

Hänellä oli oikea asenne työntekoon *

Työtehtäviin liittyvä kommunikaatio oli toimi riittävän hyvin *

Miten kuvailisit vaihto-opiskelijan ammattiosaamista *

Jakso oli sopivan pituinen *

Mitä yrityksenne olisit toivonut jakson pituudelta *

Jakson käytännön järjestelyt toimivat hyvin *

Olisimme kiinnostuneet ottamaan myös jatkossa opiskelijan *

Jos vastasit ei, kerro miksi

Kerro avointa palautetta vaihtojaksosta ja sen järjestelyistä

Halutessasi voi kertoa yrityksenne nimen