DISC-tilaisuuden palautekysely

Kerro, millaista hyötyä tilaisuudesta oli sinulle?

Millaisia ajatuksia tilaisuus antoi työyhteisön kehittämiseen?

Anna avointa palautetta DISC-prosessista kokonaisuudessaan?