Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Toteutamme käytännönläheisiä esimies- ja työyhteisövalmennuksia sekä avustamme yrityksiä TKI-hankkeissa rahoitushausta loppuraportointiin.

Nova Talent toimii asiakasyrityksien kanssa tiiviissä yhteystyössä kartoittaen yrityksen kannalta aina parasta ratkaisua.  

Palveluvalikoimaamme kuuluvat:

  • Esimies- ja tiiminjohtamisvalmennukset toteutettavissa kasvokkain tai online-työkaluin (esim. Teams, Zoom)

  • Kansainvälistymiseen liittyvät asiantuntijapalvelut

  • Osaamiskartoitusprosessin fasilitoinnit yrityksille

  • Rekrytointitarpeiden muotoilu ja rekrytointikonsultointi

  • Työhyvinvointikartoitukset yksilöhaastatteluiden avulla

  • DISC-henkilö- ja ryhmäanalyysit yksilöille ja tiimeille

  • Hankehakukonsultointi: ELY-keskus, Business Finland, Erasmus+

  • Projektien ja hankkeiden kustannus- ja seurantapalvelut

  • Palvelumuotoilu- ja tuotteistamisprosessit

  • Projektin koordinointipalvelut verkostomaisella otteella toteutettuna

Kehittäminen

Kehittäminen on toiminnan jatkuvaa parantamista tai uusien ideoiden hiomista toimivaksi tuotteeksi. Autamme palvelumuotoilussa, tuotteistamisessa ja rahoituksen hankinnassa.

Koulutus

Koulutuksella edistetään koko työyhteisön osaamista ja annetaan työkaluja oman työn kehittämiseen. Esimiesvalmennuksemme ja Kansainvälinen työyhteisö -valmennus tukevat työtä muuttuvassa ympäristössä. 

Konsultointi

Konsultoinnissa yrityksen ulkopuolinen asiantuntija auttaa yritystä löytämään uusia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Autamme sekä tavoitteiden asettamisessa että ratkaisujen löytämisessä. 

Pohditaan yhdessä, miten voimme yritystänne kehittää

 

 

Company team

Vesa Laakso

0400 591 888 

vesa.laakso@novatalent.fi