Yeray Correra ja Juan Carlos- kokemuksia pitkistä harjoittelujaksoista

Metallialan yritys sai kaksi espanjalaista hitsaria hommiin kuudeksi kuukaudeksi


Nova Talentin espanjalainen kumppani eli opiskelijavaihtoja järjestävä organisaatio otti Nova Talentiin yhteyttä jo vuoden 2021 puolella, jotta kahdelle nuorelle valmistumisvaiheessa olevalle hitsarille löytyisi sopiva harjoittelupaikka Suomesta. Kyseessä oli ns. pitkä vaihtojakso, joka on eurooppalaisen Erasmus+ -järjestelmän mukaisesti mahdollista suorittaa 3- 12 kk pituisena. Nova Talent otti haasteen vastaan ja kahdelle metallialan miehelle löytyikin paikka varsinais-suomalaisesta yrityksestä.


Yeray Correra  ja Juan Carlos lähettivät opettajansa avustuksella sekä tarvittavat todistukset että videoidun hitsausnäytteen Suomeen, jotta vastaanottava yritys voi varmistua tarvittavasta osaamisesta. Kielitaitovaatimukset vielä tarkastettiin pitämällä lyhyt palaveri videoyhteydellä ennen valintaa harjoittelujaksolle. Nuoret miehet saapuivat suomeen helmikuussa ja ovat saaneet vaihtojaksonsa aikana tutustua kesämökin laiturin asennukseen, rautarakenteiden rakentamiseen- ja asentamiseen. Kaverukset hommiin ottanut yrittäjä Rene Richartz totesi vaihtojakson olleen yritykselle varsin opettavainen. Hän on itse asunut Luxemburgissa lapsuutensa, joten kansaivälisyys ei ollut hänelle varsinaisesti uusi asia. Hän kannustaakin yrityksiä rohkesti testaamaan Nova Talentin palveluja yriyksessä.  Pitkiä vaihtoja valmistumisvaiheessa oleville tai jo valmistuneille ammattiosaajille kysellään säännöllisesti Eurooppalaisten kumppanien toimesta. Pitkät vaihtojaksot antavat varmuutta omaan ammattiosaamiseen ja mahdollisuuden tutkia toisen EU-maan työmarkkinoita ja -mahdollisuuksia. Yeray Correra ja Juan Carlos olisi lämpimästi toivotettu jatkamaan yrityksessä vaihtojakson jälkeen, mutta ehkäpä Espanjan aurinko houkutti poikia takaisin kotimaahan näin syksyn korvalla.

Suomi ja suomalainen työkulttuuri oli varmasti kokemus espanjalaiskaksikolle, mutta myös harjoittelijat vastaanottanut yritys sai varmasti lisää osaamispääomaa kansainvälisten osaajien kanssa toimimisesta.Nova Talent Oy - harjoittelijavälityspalvelua vuodesta 2018

Olisiko sinun yrityksesi valmis vastaanottamaan ammattiosaajan Euroopasta?