Mitä kv-opiskelijan vaihtojakso voi antaa yritykselle?

Minna Vainio

Monet suomalaiset yritykset ovat nykyisin vahvasti mukana kotimaisessa ammattikoulutuksessa. Suomalaiset harjoittelijat ovat jo tuttuja yrityksissä, mutta mitä uutta voi Keski-Euroopasta saapuvan opiskelijan lyhytkin vaihtojakso tuoda yritykseen?

Erasmus-harjoittelun kautta Suomeen tulevat oppisopimusopiskelijat ovat jo useamman vuoden työskennelleet kotimaassaan alan yrityksessä tai useammassa yrityksessä taustalla olevan koulutusorganisaation omista käytänteistä riippuen. Vaihto-opiskelijoiden vahva kokemus alasta omassa maassaan heijastuu myös Nova Talentin saamista yrityspalautteista vaihtojaksojen jälkeen. 

" Opiskelijan kiinnostus alaan virkisti työyhteisöä"
" Vaihdettiin kokemuksia erilaisista työtavoista ja materiaaleista."
" Työntekijät kuulivat, millaista työ on muualla Euroopassa."
" Oma ammmattisanasto tuli aktivoitua englanniksi."


Opiskelijan vaihtojakso voi yrityksessä myös toimia eräänlaisena mittarina yrityksen kyvystä vastaanottaa ulkomaista työvoimaa. Me kutsumme tätä Nova Talentin kv-barometriksi. Jos kansainvälisyys ei yrityksessä ole vielä arkipäivää voidaan Nova Talentin vaihtojaksosta keräämän palautteen perusteella nähdä selkeä kehitysloikka mm. henkilöstön asennemyönteisyydessä ulkomaista työvoimaa kohtaan. Yleensä vaihtojakson kautta huomataan, että myös omassa työtehtävässä kotimaassa voi oppia vaikkapa Keski-Eurooppalaisista työtavoista ja työkulttuurista.

Ulkomaisten oppisopimusopiskelijoiden lisäksi Nova Talent on viime vuonna järjestänyt vaihtoja myös jo valmistuneille, ulkomailta kokemusta hakeville ammattiosaajille. Nämä vaihtojaksot tai työkokeilut ovat selvästi oppisopimusopiskelijoiden vaihtojaksoja pidempiä eli 3 - 6 kk. Tällä ajanjaksolla yritys pystyy jo hyvin testaamaan työyhteisön kykyä mukautua ulkomaalaiseen työntekijään myös päivittäisessä arkisessa työskentelyssä. Mukavan työyhteisössä vaihto-opiskelija saattaa olla halukas myös jatkamaan yrityksessä vaikkapa sesongin ajan.

Hotelli- ja ravintola-ala alkaa Suomessa olla jo lähtökohtaisesti hyvin kansainvälinen. Niinpä myös Nova Talentin kautta Slovakiasta vaihtojaksolle tulleet kaksi ravintola-alan opiskelijaryhmää solahtivat helposti Turun alueen ravintoloihin kiireisimpänä sesonkiaikana. Heillä kansainvälistymiskokemus taisi taisi olla pääsääntöisesti positiivinen, koska osa ryhmän jäsenistä on tulossa takaisin Suomeen työskentelemään ensi kesän sesongissa.

Tässä vielä tutustuttavaksi interaktiivinen kartta Nova Talentin vuonna 2021 järjestämistä vaihdoista (klikkaa kuvaa avataksesi kartan).